​អាជ្ញាធរខេត្ត​ពោធិ៍សាត់​រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩​ចំនួន ៥​នាក់​បន្ថែមទៀត​

​អាជ្ញាធរខេត្ត​ពោធិ៍សាត់​បាន​រកឃើញ​មនុស្ស​ចំនួន ៥ នាក់ ដែល​មកពី​រាជធានី​ភ្នំពេញ​និង​ខេត្ត​ផ្សេងទៀត បាន​ឆ្លង​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩​។​

The post ​អាជ្ញាធរខេត្ត​ពោធិ៍សាត់​រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩​ចំនួន ៥​នាក់​បន្ថែមទៀត​ appeared first on Khmer Times.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *