​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធនាគា​រ​បាន​រាយការណ៍​នូវ​ករណី​អ្នកទោស​វិជ្ជមាន​កូ​វីដ​-១៩ ចំនួន ៥២ នាក់​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ

​យោងតាម​លោក នុត សវ​នា  អ្នកនាំពាក្យ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធនាគា​រ​បាន​ឲ្យ​ដឹងថា​អ្នកទោស​ចំនួន ១៨ នាក់​ក្នុងចំណោម ៥២ នាក់​ត្រូវបាន​រកឃើញថា​ឆ្លង​កូ​វីដ​-១៩​។

The post ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធនាគា​រ​បាន​រាយការណ៍​នូវ​ករណី​អ្នកទោស​វិជ្ជមាន​កូ​វីដ​-១៩ ចំនួន ៥២ នាក់​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ appeared first on Khmer Times.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *