​រដ្ឋបាល​ខេត្តសៀមរាប​បាន​រកឃើញ​ករណី​ឆ្លង​ថ្មី​ចំនួន ២ ទៀត​

​រដ្ឋបាល​ខេត្តសៀមរាប​បាន​បន្ត​រកឃើញ​ករ​ណី​វិជ្ជមាន​កូ​វីដ​-១៩ ចំនួន ២ នាក់​បន្ថែមទៀត​។ ដែល​អ្នក​ទាំង ២ មាន​ប្រវត្តិ​មកពី​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​ប្រទេស​ថៃ​។​

The post ​រដ្ឋបាល​ខេត្តសៀមរាប​បាន​រកឃើញ​ករណី​ឆ្លង​ថ្មី​ចំនួន ២ ទៀត​ appeared first on Khmer Times.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *