​រដ្ឋបាល​ខេត្តតាកែវ​បាន​រាយការណ៍​ករណី​ឆ្លង​ថ្មី​ចំនួន ៤០ នាក់​ទៀត​

​រដ្ឋបាល​ខេត្តតាកែវ​បាន​រាយការណ៍​នូវ​ករណី​ឆ្លង​ថ្មី​ចំនួន ៤០ ករណី​ផ្សេងទៀត​ដែល​រួមមាន​អាជីវករ និស្សិត កម្មករ​កាត់ដេរ និង​ពលករ​ចំណាកស្រុក​។​

The post ​រដ្ឋបាល​ខេត្តតាកែវ​បាន​រាយការណ៍​ករណី​ឆ្លង​ថ្មី​ចំនួន ៤០ នាក់​ទៀត​ appeared first on Khmer Times.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *