​រដ្ឋបាលខេត្ត​ស្វាយរៀង​បង្ហាញ​អត្តសញ្ញាណ​ករណី​ឆ្លង​ថ្មី​ចំនួន ៧​នាក់​ទៀត​

​រដ្ឋបាលខេត្ត​ស្វាយរៀង​បានបង្ហាញ​នូវ​អត្តសញ្ញាណ​អ្នកជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ចំនួន ៧ ករណី​ទៀត​ដែល​នាំ​ឲ្យ​ករណី​ឆ្លង​សរុប​ក្នុង​ខេត្ត​កើន​ដល់ ៤១១ ករណី​។​

The post ​រដ្ឋបាលខេត្ត​ស្វាយរៀង​បង្ហាញ​អត្តសញ្ញាណ​ករណី​ឆ្លង​ថ្មី​ចំនួន ៧​នាក់​ទៀត​ appeared first on Khmer Times.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *