​ពលករ​ចំណាកស្រុក កំពុង​ស្វែងរក​ជំនួយ​ពី​ស្ថានទូត​កម្ពុជា​ក្នុងប្រទេស​ថៃ​

​ពលករ​ចំណាកស្រុក​កម្ពុជា​នៅ​ប្រទេស​ថៃ​កំពុង​ស្វែងរក​ជំនួយ​ពី​ស្ថានទូត​កម្ពុជា​ប្រចាំ​ទីក្រុង​បាងកក​ដើម្បី​ជួយ​ដល់​ការរស់នៅ​ប្រចាំថ្ងៃ​របស់​ពួកគេ​ក្នុងកំឡុងពេល​ជំងឺ​រាតត្បាត​កូ​វីដ​-១៩​។​

The post ​ពលករ​ចំណាកស្រុក កំពុង​ស្វែងរក​ជំនួយ​ពី​ស្ថានទូត​កម្ពុជា​ក្នុងប្រទេស​ថៃ​ appeared first on Khmer Times.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *