​ក្រសួង​រំពឹងថា​នឹង​អាច​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ជូន​ប្រជាជន​ឲ្យ​បាន​ប្រមាណ ៥០ ភាគរយ​នៅ​ចុងឆ្នាំ ២០២១

​លោកស្រី ឱ វណ្ណឌី​ន ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​ចំពោះ​កិច្ច​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​កូ​វីដ​-១៩ បាន​ប្រាប់​កាសែត​ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍កា​លពី​ម្សិលមិញ​ថា​អត្រា​នៃ​ចំនួន​ប្រជាជន​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​នៅ​ទូទាំងប្រទេស​មាន​ប្រហែល ២២ ភាគរយ​ដែលមាន​ប្រជាជន​ជាង ២ លាន​នាក់​បានទទួល​ការចាក់​វ៉ាក់សាំង​។​

The post ​ក្រសួង​រំពឹងថា​នឹង​អាច​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ជូន​ប្រជាជន​ឲ្យ​បាន​ប្រមាណ ៥០ ភាគរយ​នៅ​ចុងឆ្នាំ ២០២១ appeared first on Khmer Times.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *