លោក ប៉ុល ហំម ត្រូវបានគេស្នើធ្វើជាប្រធាន «គណបក្សកែទម្រង់កម្ពុជា»ដែលទើបបង្កើតថ្មី

ខណៈកំពុងទន្ទឹមរង់ចាំព្រះរាជក្រឹត្យផ្តល់នីតិសម្បទានយោបាយពីព្រះមហាក្សត្រ លោក ប៉ុល ហំម ដែលជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់ ត្រូវបានគេស្នើធ្វើជាប្រធាននៃគណបក្សកែទម្រង់កម្ពុជា(CRP) ដែលជាគណបក្សប្រឆាំងទើបបង្កើតថ្មី ដើម្បីតតាំងនឹងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា​(CPP)សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះ។       

The post លោក ប៉ុល ហំម ត្រូវបានគេស្នើធ្វើជាប្រធាន «គណបក្សកែទម្រង់កម្ពុជា»ដែលទើបបង្កើតថ្មី appeared first on Khmer Times.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *