រដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែងរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ចំនួន ១០នាក់

រដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែងនៅថ្ងៃនេះបានរាយការណ៍អំពីករណីថ្មីនៃជំងឺកូវីដ-១៩ចំនួន ១០ ករណី ក្នុងនោះ ៧ នាក់បានធ្វើដំណើរមកពីភ្នំពេញ និង ៣ នាក់មកពីប្រទេសថៃ។

The post រដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែងរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ចំនួន ១០នាក់ appeared first on Khmer Times.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *