ខេត្តតាកែវរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៤០នាក់បន្ថែមទៀត

រដ្ឋបាលខេត្តតាកែវបានរាយការណ៍ថាមានករណីកូវីដ-១៩ចំនួន ៤០ ករណីផ្សេងទៀតរួមមានអាជីវករ សិស្ស កម្មករកាត់ដេរ និងកម្មករចំណាកស្រុក។

The post ខេត្តតាកែវរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៤០នាក់បន្ថែមទៀត appeared first on Khmer Times.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *