ក្រុមហ៊ុន PropNex របស់​ប្រទេស​សឹង្ហ​បូរី​ប្រកាស​ពី​ការពង្រីក​ខ្លួន​ចូលមកក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុ​ជា​

​ក្រុមហ៊ុន​ភ្នាក់ងារ​អចលនទ្រព្យ​របស់​សិង្ហ​បុរី PropNex បានប្រកាស​ពី​ការពង្រីក​ក្នុង​តំបន់​របស់ខ្លួន​ចូលមក​ប្រទេស​កម្ពុជា ជាការ​បណ្តាក់ទុន​បរ​ទេស​ទី​បួន​ចូលទៅក្នុង​ទីផ្សារ​អាស៊ាន​បន្ទាប់ពី​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី ឥណ្ឌូនេស៊ី និង​វៀតណាម​។​

The post ក្រុមហ៊ុន PropNex របស់​ប្រទេស​សឹង្ហ​បូរី​ប្រកាស​ពី​ការពង្រីក​ខ្លួន​ចូលមកក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុ​ជា​ appeared first on Khmer Times.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *