កិច្ចប្រជុំសិក្សាស្រាវជ្រាវដីសមូហភាពសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចខេត្តមណ្ឌលគិរី

កាលពីម្សិលមិញ​​ ក្រសួងមហាផ្ទៃបានបើកកិច្ចប្រជុំប្រកាសសមាសភាពក្រុមការងារចំពោះកិច្ចចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវដីសមូហភាពសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅភូមិភាគឦសាន ខេត្តមណ្ឌលគិរី ។

The post កិច្ចប្រជុំសិក្សាស្រាវជ្រាវដីសមូហភាពសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចខេត្តមណ្ឌលគិរី appeared first on Khmer Times.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *