ការរឹតត្បិតគ្រឿងស្រវឹងនិងបម្រាមគោចរត្រូវបានបិទបញ្ចប់ ចាប់ពីថ្ងៃសៅរ៍នេះ

សាលារាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រថាបម្រាមគោចរនិងការហាមឃាត់គ្រឿងស្រវឹងនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងតំបន់«លឿង» ទូទាំងរាជធានីចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃនេះ។

The post ការរឹតត្បិតគ្រឿងស្រវឹងនិងបម្រាមគោចរត្រូវបានបិទបញ្ចប់ ចាប់ពីថ្ងៃសៅរ៍នេះ appeared first on Khmer Times.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *